Kolej     |     Tramwaje     |     Metro     |     Mapa sieci trakcyjnej     |     Symulator tramwaju NGT6

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Fotorelacje     |     Książka Gości    


Kolej

Powrót

Sygnalizacja kolejowa:

Ogólne informacje o sygnalizatorach przytorowych
- Podstawa prawna
- Rodzaje sygnalizatorów
- Ustawianie sygnalizatorów
- Rozmieszczanie sygnalizatorów
- Rozmieszczenie sygnalizatorów względem punktów miejsc niebezpiecznych
- Widoczność sygnalizatorów

Budowa i zasilanie sygnalizatorów świetlnych

Semafory kształtowe
- Ogólne informacje
- Oznaczenia semaforów kształtowych
- Sygnały na semaforach kształtowych

Semafory świetlne
- Ogólne informacje
- Semafory półsamoczynne - opis i oznaczenia
- Semafory samoczynne SBL - opis i oznaczenia

- Sygnały na semaforach półsamoczynnych
- Sygnały na semaforach samoczynnych SBL

Sygnalizatory powtarzające
- Ogólne informacje i oznaczenia
- Sygnały na sygnalizatorach powtarzających

Tarcze ostrzegawcze
- Ogólne informacje i oznaczenia tarcz ostrzegawczych
- Tarcze ostrzegawcze mechaniczne (opis i sygnały)
- Tarcze ostrzegawcze świetlne (opis i sygnały)

Następstwo sygnałów na sygnalizatorach pociągowych
- Następstwo sygnałów na sygnalizatorach kształtowych
- Następstwo sygnałów na sygnalizatorach świetlnych

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe
Tarcze rozrządowe
Tarcze manewrowe
- Ogólne informacje i oznaczenia tarcz manewrowych
- Sygnały manewrowe na tarczach kształtowych
- Sygnały manewrowe na tarczach świetlnych
- Sygnały manewrowe na semaforach półsamoczynnych

Sygnały zatrzymania i zmniejszenia prędkości podawane przenośnymi tarczami
Sygnały zamknięcia toru

Wskaźniki przytorowe ogólnoeksploatacyjne
Wskaźniki zwrotnicowe
Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych
Wskaźniki stosowane do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS
Do początku stronyPowrót

Autor     |     Strona     |     Kontakt     |     Książka Gości    

©2004-2021 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl