www.transportszynowy.pl


SCHEMATYCZNA MAPA TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ MIASTA KRAKOWA
Rejon:
Ujastek - Mrozowa - Walcowania (odcinek do Walcowni jest stale wyłączony z eksploatacji);
Legenda mapy


;
Powrót do schematu

©2004-2022 TRANSPORT SZYNOWY
www.transportszynowy.pl